Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Paindlik tööjõumudel kui lahendus hoogsale inflatsioonile ja palgasurvele

By Posted on No tags 0

Kiire inflatsioon ja palgasurve on viimasel ajal muutunud ettevõtete jaoks suurteks väljakutseteks. Suurenevad kulud sunnivad otsima uuenduslikke lahendusi, et säilitada ettevõtte konkurentsivõime ja finantstervis. Üheks selliseks lahenduseks on paindlik tööjõumudel, mis võimaldab ettevõtetel efektiivsemalt hallata tööjõukulusid, pakkudes samal ajal töötajatele soovitud paindlikkust. Selles postituses uurime, kuidas paindlik tööjõumudel võib aidata leevendada inflatsiooni ja palgasurve mõjusid.

Inflatsioon mõjutab ettevõtteid mitmel moel suurendades tooraine, tootmise ja muude kulude hinda. Kasvavad hinnad panevad omakorda surve alla palgad, kuna töötajad ootavad kompensatsiooni üha suureneva elukalliduse eest. Palgasurve võib viia selleni, et ettevõtted peavad maksma rohkem palka, ilma et nende tulud vastavalt kasvaksid, mis mõjutab otseselt kasumlikkust.

Paindlik tööjõumudel kui lahendus

Paindlik tööjõumudel võimaldab ettevõtetel kiiresti kohanduda muutuvate majanduslike tingimustega, vähendades samal ajal kulusid ja suurendades operatiivset efektiivsust.

  • Kulude kontrolli all hoidmine: paindlik tööjõud võimaldab ettevõtetel vähendada tööjõukulusid ja maksta töötasu ainult tegelikult tehtud töötundide eest.
  • Töötajate rahulolu suurendamine: paindlikud töövõimalused on sageli töötajate seas hinnatud, kuna võimaldavad paremat tasakaalu töö ja eraelu vahel. See suurendab töötajate rahulolu ja lojaalsust, mis on eriti oluline kõrgenenud palgasurve tingimustes.
  • Tööjõu efektiivsuse maksimeerimine: paindlikkuse rakendamine võimaldab ettevõtetel optimeerida tööjõu kasutamist vastavalt tegelikele vajadustele, vältides nii üle- kui ka alakoormust.

Paindlikkuse integreerimine

Tööjõu planeerimisel tuleb arvestada paindlikkuse suurendamisega, mis võimaldab kiiresti reageerida muutuvatele nõudmistele. GoWorkaBit`i Hub’i mudel, kus püsitöötajate kõrval eksisteerib paindlik tööjõud tagab, et ettevõttel on alati õige arv töötajaid õigel ajal, ilma et peaks üleliia investeerima püsivatesse tööjõukuludesse.

“GoWorkaBiti Hubi kasutame strateegiliselt enda tööjõukulude ja läbilaskevõime reguleerimiseks. Hub pakub lahendust väga kiirelt endale juba tuttavate ja koolitatud inimeste tööle kutsumiseks, kui meil tellimuste hulk suureneb. Seda ikka selleks, et kaup jõuaks poodidesse ja Eesti inimesed saaks oma toidulauda katta. GoWorkaBiti platvorm ja Hubi teenus on nii mugavad, et sisestad vaid konkreetsed kellaajad, kuupäevad ja tasu ning inimene tulebki juba tööle. Efektiivne!”

Kätlin Erreline
personalispetsialist
Coop Eesti Keskühistu

Hub koosneb sinu poolt jooksvalt koolitatud püsivatest töötajatest, kes on tuttavad ettevõtte tööprotsessidega, kuid neid kaasatakse tööle ainult siis, kui on tegelik vajadus. See lähenemine aitab ettevõtetel hoida oma põhitöötajate arvu optimaalsena, samal ajal kui paindlik Hub on valmis kiiresti liituma, kui nõudlus tööjõu järele kasvab.

Paindliku tööjõu kaasamine aitas ühel Eesti teenindusettevõttel vähendada oma põhitöötajate töökoormust ja personalivoolavust. Muutuvad töömahud ei andnud töötajatele piisavalt võimalusi puhkamiseks ega pakkunud lahendusi kiireteks muutusteks, kui mõni töötaja haigestus või soovis vaba päeva. Pidev ületöötamine ja vähene arvestamine töötajate vajadustega, tõi kaasa rahulolematuse ja lõpuks lahkumise ettevõttest. Paindliku tööjõu kaasamine aitas seda lahendada ja tulla rohkem vastu püsitöötajate soovidele ning ootustele, aga tagada sealjuures ettevõtte vajaduste katmine. 

“Sokotel AS kasutab GoWorkaBit platvormi väga erinevates valdkondades töötajate leidmisel, kui töömaht ootamatult ja/või lühiajaliselt kasvab. GoWorkaBiti proovimise ja kasutamise vajadus tekkis ärilisest vajadusest tulenevatele probleemidele lahendust otsides.

Majutuse- ja toitlustuse valdkonnas on töökoormus sageli hüppeline, mil töötajate arv erineb kordades tavapärasest töötajate arvust. Selline vajadus võib sõltuda mõnest suuremast turismigrupist või konverentsist ning nende soovidest ja vajadustest. Tuleb ette hommikuid, mil meil on vaja mõne loetud tunni jooksul teenindada ligi 1200 külalist ja lühiajaliselt vajalike abikäte hulk võib seetõttu olla ootamatult suur. 

Kui töötajate vajadus tekib ootamatult või lühiajaliselt, siis on ettevõtete- ja personalijuhtidele suureks abiks just GoWorkaBiti Hub. Need on sinu inimesed, kes tulevad tööle just siis, kui seda vajad. Oleks märkimisväärselt töömahukam kogu organisatsioonile – ja tundub isegi ebaefektiivne ning mõeldamatu – tavapärase värbamisprotsessi kaudu otsida abikäsi mõneks tunniks.”

Airi Neemre
Personalijuht
Sokotel AS (Original Sokos Hotel Viru)

Paindlik tööjõumudel pakub tõhusat vahendit inflatsiooni ja palgasurve mõjude leevendamiseks. See mitte ainult ei aita hallata kulusid, vaid loob ka töötajasõbralikuma keskkonna, mis on tänapäeva tööturul üha olulisem. Tänu paindlikkusele saavad ettevõtted paremini reageerida majanduslikele kõikumistele ja säilitada oma konkurentsivõime ka keerulistel aegadel. Paindlik tööjõumudel on investeering tulevikku, tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu ja kasvu.