Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kirjutame täpse töömahu üles!

Selleks, et tehtud tööle järgneks õige palk ja õige arve, lõime oma keskkonda töömahu kinnitamise mooduli. See tähendab, et pärast iga tööd on vaja kas töötunnid või siis palk üles kirjutada – ja seda nii töötaja kui ka tööandja poolt. 

Kõigepealt seletan lahti, miks mõnel juhul on tarvis märkida töötunnid ja teisel korral palga suurus. Oleme jaganud GoWorkaBiti portaalis vahendatavad tööd kahte lahtrisse:

  1. tunnitasu põhised tööd – palka makstakse tunnitasu alusel ja see sõltub sellest, mitu tundi tööd tehti. Tihtilugu võib see erineda sellest, mis algselt kuulutuses välja öeldi (kasvõi  1-2 tunni võrra)
  2. tükitasu põhised tööd – tööandjal on tarvis, et keegi mingi ülesande ära teeks (nt tõlgiks mõne teksti) ja selle eest on ette nähtud väga konkreetne töötasu. Tasu suurus ei sõltu sellest, kaua tööd tehti, vaid sellest, kas töö sai tehtud või mitte. Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus tööandja muudab töö käigus töömahtu ja seetõttu ongi vaja kinnitada ära uus summa, mille te omavahel ka enne kokku lepite.

Miks peavad töömahu üles kirjutama mõlemad osapooled?

Esimene põhjus on see, et vältida vigu. Kui keegi kogemata vale numbri ära kinnitab, on teisel poolel võimalus seda korrigeerida. 

Teine põhjus on seotud kiirusega – kuna tööandjal pole palkade maksmisega tihtilugu nii kiire kui töötajatel palga saamisega, siis on võimalik töötajatel ise seda protsessi algatada – kinnitades ära õige töömahu. Enne kui töömaht kirja pandud pole, me palku üle kanda ei saa – sest me lihtsalt ei tea, kui suure summa me töötajale maksma peaksime.

Keerulist ei ole iseenesest midagi. Kui töö on läbi, saadame teile e-mailile teate, mis tuletab teile meelde, et peaksite töömahu ära märkima. Samuti on võimalik seda teha, kui logite GoWorkaBiti keskkonda sisse ja valite menüüst “Kinnita tehtud töömaht”.

Screen Shot 2014-08-19 at 18.06.26

Täpse juhendi, kuidas seda teha, leiate juba antud vaatest.

Tööandja puhul: https://goworkabit.com/confirm/company-work-done
Töötaja puhul: https://goworkabit.com/confirm/worker-work-done

Juhul kui te ei saa mingil põhjusel omavahel kokkuleppele: tööandja väidab, et tööd tehti x tundi ja töötaja väidab, et tööd tehti y tundi. Sellisel juhul lähtume me sellest, mis aeg/tasu algselt tööpakkumises välja oli kuulutatud. Taoliste segaduste vältimiseks, rääkige alati tööplatsil üle, kui on plaanis ületunde teha, et see on eraldi tasustatud. Ja ikka enne seda, kui hakkate ületunde tegema :)