Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Mida tööandjad tegelikult tööle kandideerijalt ootavad?

Värbajate ja personalijuhtide ootused avalduste suhtes on terves maailmas enamjaolt samad. Esimese töökoha ja madalama astme töö otsijate puhul soovitakse näha, et kandidaat on oma avalduse selge ja korrektse vormistamise kallal vaeva näinud ning tööks valmis. Peale selle palkavad kõik töötajaid otsivad organisatsioonid meelsamini kandidaate, kes näitavad üles huvi asjaomase valdkonna ja töökoha vastu.

Neid üldiseid näpunäiteid tuleks arvesse võtta nii kandideerimisdokumentide kui ka töövestluste puhul, arvestades sellega, et kandidaatidele esitatavad nõudmised võivad tööturgude ja asukohtade kaupa erineda. Selleks, et oma väljavaateid parandada, on soovitatav pöörata tähelepanu järgnevatele omadustele ja andmetele, mida tööandjad kandideerimisel näha tahavad.

Õiged dokumendid

Selleks, et personalijuhi või värbaja ootusi täita, tuleb tööpakkumises nõutud kandideerimisdokumendid kindlasti korrektselt vormistada ja esitada. Nõudmised võivad kohati erineda, kuid kandideerimisel küsitakse enamasti elulookirjeldust (CV) või kaaskirja, mis sisaldab andmeid varasema töökogemuse kohta, alustades viimasest töökohast ja lõpetades esimesega. Piiratud töökogemus või selle puudumine ei ole töö leidmisel takistuseks – selle asemel võid juhtida tähelepanu oma oskustele, asjakohasele haridusele ja vabatahtliku töö kogemusele.

Peale CV nõuab enamik tööandjaid ka motivatsioonikirja esitamist. Olenevalt tööpakkumisest tuleb kandideerimisavaldusi vahel täita ka veebis või esitada lisamaterjale, nt kirjutada näidistekst. Selleks, et tööandja sinu avaldusega arvestaks, tuleb täpselt järgida tööpakkumise juhiseid.

Räägi endast

Kutsepädevusest üksi ei piisa: värbajad ja personalijuhid soovivad sind ja teisi kandidaate kandideerimise käigus lähemalt tundma õppida. Erinevalt teistest riikidest, nagu näiteks USA, tuleb mõnes Euroopa riigis esitada koos CV-ga ka professionaalne portreefoto . Kui see välja jätta, võib sinu avaldusest teistega võrreldes halb mulje jääda. CV peaks sisaldama isiklikku infot, sh telefoninumbrit, e-posti aadressi ja sotsiaalmeediaprofiile; tihti märgitakse ära ka sünnikoht ja isegi perekonnaseis.

Erialane huvi

Viimasena soovivad tööandjad näha, et sul on nende ettevõtte ja pakutava töökoha vastu suur erialane huvi. Kandideerimisdokumendid, nagu motivatsioonikiri, näidistekstid ja vastused tööandja küsimustele, peaksid eelkõige näitama, et sa oled tööandja kohta infot otsinud. Ettevõtte tundmine ja siiras huvi pakutava töökoha vastu aitavad tööandjale endast hea mulje jätmisele suuresti kaasa.

Kandideerimine võib tunduda hirmutav ning vahel on värbajate ja personalijuhtide mõtteid raske lugeda. Nõutud dokumentide korrektne vormistamine ja esitamine ning isikliku külje ja erialase huvi näitamine võivad aga sinu kandidatuurile kasuks tulla ja sind konkurentide ees juhtima viia.

Kui soovid kiirelt oma kandideerimis oskused proovile panna, külasta goworkabit.ee keskkonda ja saad seal kohe mitmeid tööampse välja valida, kuhu kandideerida ning sobiva elulookirelduse ja motivatsioonikirja kaasa panna. Vaata, kui kiirelt tööle valituks saad.

Loe ka seda, kuidas ühe päevaga töö leida või millised on põhjused, miks tasub teha lihttööd.

 

või