Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Puust ja punaseks: mida pead teadma esimeste tööampsudeni jõudmiseks?

Iga algus on raske, seda eriti tööelus, kus meie valikud ja otsused ei sõltu vaid meist endist, aga suures osas saada olevatest pakkumistest, ettevõtete ootustest, üldisest majandusolukorrast ja kümnetest muudest teguritest, mida me kunagi ise kontrollida ei saa. Mida me siis aga saame kontrollida?

Iga meie elukorraldust sügavuti puudutav muutus tundub alguses keeruline ja vajab pühendumist. GoWorkaBitis soovime sulle võimaldada päriselt paindlikku tööelu, aga selleni jõudmine nõuab ka pealehakkamist, kannatlikkust ja iseenda paremat tundmist.

Oleme teinud selle protsessi võimalikult hoogsaks ja lühikeseks, võrreldes n-ö klassikalise tööturuga, kus muutused võtavad aega vahel aastaid. Loome sulle pühendunult järjest paremaid ja valikuid lihtsustavaid tööriistu, et saaksid liikuda päriselt paindlike töövõimaluste poole samm sammult ja sujuvalt.

Tööelus muudatuste tegemine nõuab korraga keskendumist mitmele olulisele asjaolule, mis ei ole lihtsalt valikud, vaid puudutavad ka meie enesehinnangut, varasemate teadmiste ja kogemuste rakendamist ning emotsioone. Aeg, sissetulekud ja ootused sellele, oskused, perekonna tugi, sõprade nõuanded, töö iseloom, kõhklused ja kahtlused, mis puudutavad hakkamasaamist.

Viis lihtsat sammu lisarahani!
Viis lihtsat sammu lisarahani!
Miks on algus raske?

Tegelikult peitub tõde muidugi selles, et iga algus on raske, sõltumata sellest, mille uuega sa elus alustad. Oleme teinud tööturule sisenemise, uute ametite proovimise, kogemuste saamise ja lisaraha teenimise võimalikult lihtsaks – see ei nõua erioskusi ega väga palju sinu vaba aega.

GoWorkaBiti tööportaali on arendatud innukalt üheksa aastat ja nende aastate jooksul on palju muutunud, juurde on lisandunud tuhandeid uusi ettevõtteid ja kümneid tuhandeid kasutajaid.

Eelkõige tähendab see seda, et pakkumisi on väga erisuguseid, töid, millele tegijat otsitakse, on seinast seina ja üle Eesti ning ka tööandjate ootused sobivale töötajale on väga erinevad.

On mõistetav, et alguses, kui sa pole veel tööampsuturuga tuttav, võtab tööampsupakkumistes orienteerumine ja enda jaoks sobivate väljavalimine natuke aega, et keskenduda, prioritiseerida, sobivaid filtreerida ja esimesi proovikandideerimisi teha.

Meie abil saad teha paindlikult tööd näiteks ettevõtetes nagu Circle K teenindusjaamad, Valio Eesti, Baltic Restaurants Estonia restoranid ja sööklad, Harju Tarbijate Ühistu kauplused, LPP Estonia kauplused üle Eesti, Humana Sorteerimiskeskus, ja sadades teistes paindlikku tööd üle Eesti võimaldavates ettevõtetes.

Lisaraha teenimiseks ja kogemuste saamiseks proovi erinevaid ameteid toitlustuses, logistikas, laonduses, meelelahutuses, tootmisettevõtetes, ehitustel, jaekaubanduses, aga ka loovtöid ja abifunktsioone äriteenuste valdkonnas. Tutvu rahulikult ja asu kandideerima hoogsalt!

Millistel alustel soovid sina tööd teha?

Võta endale paar päeva, et rahulikult ja mõttega tutvuda valikuga ja tööportaali enda loogikaga – kus asuvad menüüd, kus vajalikud nupud, millist infot saad kiiresti tööpakkuja ja töö sisu kohta.

Kui sa alustad esimeste kandideerimistega, siis ettevõtted sind veel ei tunne. Samas on sind huvitava ettevõtte juurde aastate jooksul juba kandideerinud tööampsule sadu inimesi, kellega on ettevõtte esindajatel juba toimunud isiklik kohtumine, neil on ette näidata töökogemused ja tagasiside tööle ka teiste tööandjate poolt.

See, et sul pole veel kogemusi tööampsudega või kogemusi konkreetses töövaldkonnas, ei ole takistuseks kandideerimisel ega tööle saamisel – lihtsalt ise peab alguses veidi rohkem mõtlema, pingutama ja andma ka võimalusi nendele tööpakkumistele, kus on vähe kandidaate. Nii saad oma esimesed tööampsud kiiremini kirja!

Meie süsteemis annavad tööampsajad ja ettevõtted üksteisele vastastikku hinnanguid peale tööampsu lõppu. Ettevõttele antud hinnanguid saad lugeda tööampsu detailvaates lingile “Tööampsu pakkujast” klikates. See link asub kohe kandideerimisnupu all.

Kuidas targalt kandideerida?

Peale konto loomist või selle värskendamist alusta kõigepealt oma profiili ülevaatamisest.

Leia menüüst link “Minu CV” ja täida Eesti kõige lühem CV.

Kirjelda siin lahti varasemad olulisemad töökogemused. Esimesse lahtrisse võid kirja panna ka enda ootused, mis sorti töid sooviksid ettevõtetes teha ja miks.

Teises lahtris selgita, kas sa oled mingit eriala õppinud, õpid parasjagu või oled omal käel mõne oskuse selgeks saanud.

Ära pelga panna end proovile mõnes uues ametis ja saada väärtuslikke kogemusi!
Ära pelga panna end proovile mõnes uues ametis ja saada väärtuslikke kogemusi!

Kõik tööd on olulised ja arendavad ja ükski töö ei eelda vaid ühe oskuse omamist. Nende lahtrite lühike, kuid sisuline täitmine aitab tööandjal mõista, millised sinu varasemad kogemused elus ja omandatud teadmised võiksid aidata sul teha tulevast tööampsu innukalt, targalt, efektiivselt ja ennast ning ettevõtte vara hoides. Sinu varasemad kogemused ja teadmised annavad ettevõtte esindajale, kes valikut langetab, aimu ka sellest, kui palju peaks ta kulutama esimesel tööampsupäeval aega sinu koolitamisele, et sa sisse paremini elaksid.

Kolmandasse lahtrisse pane lühidalt kirja kõik see, mis teeb sinust sinu – mis sul silmad särama paneb ja millega sa vabal ajal tegeled. Tööd annavad ja tööl käivad ikkagi inimesed oma elude ja lugudega. Alati on tore, kui tööle satuvad kokku inimesed, kes omavahel hästi klapivad ja üksteist toetavad.

Kui oled sobivad ampsud välja valinud…

Välja valitud tööampsule kandideerides tuleb kõigepealt ära märkida vajalikud oskused, mida on tööandja nõudnud konkreetse töö tegemiseks või pidanud vajalikuks töö ohutuks ja efektiivseks tegemiseks. No näiteks, kui sa oled kirja pannud, et sa oled aeglase eluviisiga, siis ilmselt ei valita sind tööampsule tehaseliinile, kus kõik käib väga hoogsalt.

Seejärel tuleb tööandja valiku lihtsustamiseks kirjutada lühike motivatsioonikiri, mida töötajaid tööle valiva ettevõtte esindaja valikut langetades näeb.

Motivatsioonikirja eesmärk ei ole ajada puru silma ja teha kärbsest elevanti, vaid selle peamiseks eesmärgiks on lihtsustada valikut olukorras, kus tööampsule on kandideerinud mitu sarnaste kogemustega inimest. Siin peitub sinu salarelv enda esiletoomiseks!

Kui sulle meeldib mõni tööamps nii väga, et tahaksid seda teha järgmised paar kuud sulle sobivatel aegadel, saad paljude tööampsude puhul kandideerida meeskonda.

Nii ei kandideeri sa vaid konkreetsele tööpäevale, aga saad välja valituks osutudes võimaluse pääseda ligi konkreetse ampsu töögraafikule. Tiimi valituna saad hakata end ise ampsudele ilma kandideerimata kirja panema. Eeldus selleks on see, et oled valmis regulaarselt, pikema aja vältel aga siiski endale sobival ajal antud tööd tegema.

Ebakindlus paistab välja

Kasuta lihtsaid filtreid, et leida sadade aktiivsete tööampsude hulgast just need, mis sulle päriselt sobivad või mida sa oled päriselt valmis katsetama lisaraha teenimiseks ja kogemuste saamiseks.

Kui sa mõtled endamisi, et tööamps ei pruugi sulle ikka üldse sobida, siis usu, kandideerimisel paistab see ebakindlus ka kaugele välja.

Ole julge katsetama sulle täiesti võõraid töövaldkondi, aga sel juhul ole ka läbinisti aus kandideerimisel ja selgita lühidalt, miks sa oled valmis seda tööd proovima ja millised sinu varasemad kogemused ja teadmiseks võiksid sind aidata ikkagi töö hästi ära teha.

Filtreerida saad tööpakkumisi asukohapõhiselt, valides ka seda, kui kaugele kodukohast oled valmis tööle minema.

Välja saad filtreerida sulle meelepärased töövaldkonnad, teha kitsendusi töö kestusele ja ajale. Meil on tööpakkumisi väga erinevate tasudega, ka neid saad endale sobivalt filtreerida.

Kui oled alustamas või vajad tööd kiiresti, filtreeri pakkumisi kandidaatide arvu järgi. Tõenäosus saada valituks tööle kohe on oluliselt suurem nende tööampsude puhul, kus on kandidaate vähe. Samas, miks mitte – võid end alati just nimelt proovile panna tööampsudes, kus on juba palju kandidaate ja testida oma motivatsioonikirja ja profiili veekindlust ja atraktiivsust!

Kui vajad kandideerimisel ja profiili täiendamisel alguses abi, võta julgelt ühendust kasutajatoega tšätiakna abil!

Tööle kohe või järgmistel nädalatel?

Planeeri oma tööampsudeks sobivat vaba aega targasti. Kui vajad lisaraha kiiresti või sul tekkis ootamatult aega, mida tööampsates kasulikult sisustada, vaata läbi “Kohe tööle!” kuulutused, kus vajatakse töötajaid ruttu-ruttu lähipäevil.

Kui aga tead, et näiteks koolivaheajal saad tööl käia, et lisaraha ja kogemusi saada, filtreeri aktiivseid ampse kandideerimiseks kuupäevade järgi ja planeeri oma töögraafik varakult. Nii ei kaota sa ühtki tööks vaba päeva asjatult, sest teed planeerimistöö ära varakult.

Ja pea meeles, et uusi pakkumisi lisavad tööandjad portaali ööpäevaringselt. Kandideerida võid mitmele tööle korraga, isegi, kui need toimuvad samal ajal. Kui sind ühele valitakse välja, tühistame teised samale ajale langevad kandideerimised sinu eest automaatselt.

Loe ka Annabelle kogemuslugu ja Levilast Lennart Ruuda kuuajast katset!