Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Töötukassa – mitte ainult tööotsijatele!

Rääkides paindliku töötamise võimalustest, ei saa kindlasti avamata jätta karjäärimuudatuse temaatikat. Paljud meist on kindlasti tabanud end mõttelt, et mis oleks kui teeks oma tööelus kannapöörde. Tihti jäävad need mõtted siiski ellu viimata, sest kannapööre tähendab üldjuhul ka riski võtmist. Mis siis, kui uus eriala ei sobi mulle? Kas ma saan uues rollis hakkama? Kas teistmoodi töökorraldus või tööaeg sobib minu isikliku elu ja harjumustega? Kas mul jääb piisavalt aega oma hobidega tegelemiseks?

Töötukassa Tallinna ja Harjumaa karjäärikeskuse juht Liis Süsmalainen on GoWorkaBit tiimiga sama meelt: tööamps on ideaalne võimalus selleks, et aru saada, kas ja missugune töö või valdkond mulle kõige paremini sobib, kui tahaksin oma ellu muutust tuua.

Kohtusime Liisiga Tallinna karjäärikeskuses – see on veidi rohkem kui aasta tagasi avatud uus ja interaktiivne keskus kõigile – tööotsijale, õliõpilasele, töötavale inimesele, aga ka ajutiselt või juba pikemat aega tööturult eemal oleva inimese jaoks. Karjäärikeskuses on võimalik iseseisvalt ja mitmete eksponaatide abil veidi mängulisemalt aru saada, mis töö võiks minu oskuste ja isikuomaduste puhul sobida, kuid see ei ole kindlasti kogu võimaluste pakett, mida seal pakutakse. Masinad on toredad, aga tahaks ikka päris inimesega ka rääkida! Saab ka seda, sest nii karjääriinfospetsialist kui ka karjäärinõustaja on need inimesed, kellega oma tööelu puudutavaid küsimusi ja eesmärke saavad arutada kõik huvilised. 

Mõtted sellest, kuidas saada aru, missugune valdkond või eriala just mulle kõige paremini sobib ja mil moel on võimalik uusi põnevaid töid katsetada, tekitavad esialgu ehk hirmutunde, sest meile on justkui koolist ja lapsepõlvest kinnistunud mõte, et töökoha valik on midagi püsivat ja kui otsus teha, siis nii see ka jääb. Vastupidi – Liis julgustab kõikidel inimestel minna proovima erinevaid töid ja seda ka läbi tööampsude. See on imepärane võimalus avardada enda silmaringi, saada uusi kogemusi ja uusi ägedaid tuttavaid ning võib-olla saada hoopis aru, et mingi töö ei sobi mulle üldse. Tööampsuga maandad riskid ja teenid ka lisaraha, et oma unistusi ellu viia! 

Liis kinnitab, et ka tööandjad on pidanud oma hoiakuid muutma ja oluliselt paindlikumalt tegevusi planeerima. Jah, kui varasemalt tundus täiesti võimatu mingi konkreetse töö väiksemateks projektideks jaotamine, siis täna saavutavad tööturul konkurentsieelise need ettevõtted, kes taoliselt oma tegevusi planeerivad. Kui vaadata otsa numbritele, siis Töötukassa andmetel on aasta jooksul tööampse teinud üle 10 000 töötu, tehes kokku ligi 44 000 tööampsu. Valdkondade mõttes on populaarsemad kaubandus, klienditeenindus, toitlustus, majutus, ürituste korraldamine, puhastusteenindus, ehitustöö, iluteenindus, haridustöö ja sotsiaaltöö.  

Selle numbri tekkimisele on kindlasti mõju avaldanud 2020. a septembris jõustunud seadusemuudatus, mis lubab ka töötuna registreeritud inimestel ennast tööalaselt aktiivsena hoida, erinevaid uusi valdkondi katsetada ning ka lisaraha teenida ilma, et nende töötuna arvelolek tööampsude tegemise tõttu lõppeks.