Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kellele võiks sobida Just-in-time mudel töötajate leidmisel?

Palju on räägitud sellest, et tööjõud on muutumas üha paindlikumaks. Kui vaadata seda töötaja vaatenurgast, siis tähendab see üldjuhul, et otsitakse vabadust kus, millal ja kelle heaks tööd teha.

Samas kui panna see tööandjate konteksti – mida see neile võiks tähendada? Kas seda, et lubatakse enda töötajatel aeg-ajalt kodust tööülesandeid täita? Kas ettevõtted üldse peaksid kuidagi selle paindliku tööjõuturuga arvestama?

Kuigi Eesti ettevõtete seas pole see praktika veel kuigi levinud, on hakanud mujal maailmas levima just-in-time (JIT) mudel just tööjõu kaasamise kontekstis. Mõned võivad ehk olla kuulnud seda terminit logistika või tootmise valdkonnast. Nii nagu JIT protsessid on aidanud tootmisettevõtetel juhtida riske, vähendada kulusid ja suurendada paindlikkust hankides toorainet / metarjale vahetult enne seda, kui neid tegelikult vaja läheb, on hakanud ettevõtted sarnast mudelit välja arendama ka tööjõu leidmiseks – see tähendab suutlikkust kaasata kiirelt vajalikud oskused lähtuvalt nõudlusest. Ikka selleks, et kohanduda võimalikult nobedalt muutuvate äritingimustega.

Üha muutuv majanduskliima nõuab ettevõtetelt head oskust riske juhtida, just seotult tööjõu puudusega täites koheselt need augud, mis võivad tekkida. Puuduolevad oskused on tarvis kaasata just siis, kui neid reaalselt tarvis läheb.

Mõned väidavad lausa, et nö staatiline pikaajaline värbamine on jäämas ajalukku ja liikuda tuleks kohanemisvõimelisema ja paindlikuma mudeli poole. Mitmed ettevõtted on läinud näiteks seda teed, et on jätnud meeskonda alles mingi hulga põhitöötajaid, kes siis töötavad pikaajaliselt ja täiskohaga nagu traditsiooniliselt kombeks ning nende kõrvale on ehitatud paindlikumad grupid, mis hõlmavad endas muutuvat tööjõudu. Need ettevõtted on loomas uut reaalsust, kuidas võiks majandada oma personali. Nad konkureerivad enesekindlalt äritegemise uuenenud maailmas rakendades JIT töömudelit.

Ka mõned GoWorkaBiti kliendid, eeskätt Baltic Restaurantsi ja Statoiliga, on katsetamas seda uut lähenemist juba praegu pea iganädalaselt. Nad palkavad paindlikult inimesi juurde selleks hetkeks, kui töökoormus suureneb.

JIT tööjõud väljendub eelkõige proaktiivses mõttemudelis, kus klientide nõudlus juhib tööjõu planeerimise protsessi, mille tulemuseks on optimaalsem ja agiilsem tööjõud, mis toodab tulemust vastavalt nõudlusele.

Miks see teid huvitama peaks, küsite?

Kui teid huvitab tööandjana kulude optimeerimine, kõrge kvaliteet ja tähtaegadest kinnipidamine, siis võib JIT mudel olla midagi, millest teile kasu võiks olla. See annab teile võimaluse ühtlustada tööjõud klientide ja turu muutuva nõudlusega.

Kes JIT mudelit kasutanud on, teavad öelda, et see on aidanud neil maksimeerida käivet, kvaliteeti ja produktiivsust hoides samal ajal kulud kontrolli all ning sõltuvana tootmisest ja nõudlusest. Selle konsepti kasutamisel on saanud ettevõtted paremini hoida klientidele antud lubadusi. Ka töötajate rahulolu on kõrgem, kuna töömahu kõikumise prognoosimine ja selleks ettevalmistamine aitab vähendada töötajate üle- ja alakoormust. See võib isegi kaasa aidata tööjõu voolavuse ja puudumiste vähendamisele.

Nagu iga asjaga, on ka ajutise oskuste kaasamisega kõigil oma ootused / kartused – näiteks, kas see inimene suudab lühikese perioodi vältel ilma 2-aastase sisseelamisperioodita ikka korralikult ettevõtte tegevusse panustada ja on oma investeeringut väärt?

Ilmselt ei kao traditsiooniline palkamine niipea veel kuhugi ja igas ettevõttes on vaja oma põhitiimi, kuid talentide nappus ja pidevalt muutuv turusituatsioon sunnivad ettevõtteid vaatama ka alternatiivide poole. Kes seda teeb, võib endale leida märkimisväärse konkurentsieelise vastates tarbijate muutuvatele vajadustele kiiremini kui konkurendid.

No Comments Yet.

What do you think?

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.