Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kolm müüti ajutiste töötajate palkamise kohta

Isegi kui su personalistrateegia on väga hoolikalt planeeritud, võivad töötaja puudumine või ootamatud muutused toodete ja teenuste nõudluses tekitada ajutise tööjõupuuduse. See seab su dilemma ette. Kas riskida oma klientidele pettumuse valmistamisega või loota ajutiste töötajate peale, kellega sul kogemused puuduvad?

Siiani on ajutise töötaja värbamine olnud palju keerulisem kui lisatööjõuta hakkama saamine, seega on enamik ettevõtteid loobunud lepingulistest või tingimuslikest personalilahendustest. Samas on interneti kasutuse suurenemine ja mobiiltehnoloogia täiustumine noorte tööotsimisviise väga palju muutnud. Üks millenniumipõlvkonna populaarsemaid trende on vastu võtta lühiajalisi tööotsi, et parandada oma oskuseid ja teenida lisaraha muudest kohustustest vabadel päevadel. Õnneks aitavad uued tööriistad ettevõtetel sellisest suundumusest kasu lõigata. Iseteenindusega veebilehtedel on lihtsad, hõlpsalt kasutatavad platvormid, mille abil leiad vaid paari tunni jooksul üliandekaid ajutisi töötajaid.

Mõned firmajuhid ei usu, et ajutised töötajad on suureks abiks lühiajalise tööjõupuuduse korral. Need kolm müüti ei lase paljudel tööjõumaailmast viimast võtta:

Lühiajalised töötajad ei ole produktiivsed

Suurim takistus, mis ei lase ettevõtetel ajutist tööjõudu kasutada, on uskumus, et ajutised töötajad ei pinguta tööd tehes ning seetõttu pole nende töö sama kvaliteetne ja nad ei tee sama palju kui tavatöötajad. Selline uskumus on aga tõest päris kaugel. Tänu internetipõhistele tööotsingulehtedele on töötajatel endast parima andmiseks tugev stiimul: nende järgmine ülesanne. Pärast iga ülesande lõpetamist annavad tööandjad töötajatele tagasisidet. Töötajad tunnevad sotsiaalmeedia võimu ja mõistavad, et täna head tööd tehes pakutakse neile homme veel rohkem tööd.

Andekad töötajad ei võta ajutisi tööotsi vastu

Müüt, et andekad töötajad eelistavad alati regulaarset, täistööajaga töösuhet, mõjutab tugevalt ajutiste töötajate värbamise otsust. Tegelikult on palju põhjuseid, miks motiveeritud ja andekas noor inimene valib lühiajalise töösuhte. Internetipõhisel ajutist personali pakkuval värbamisteenusel GoWorkaBit on pikk nimekiri õnnelikest töötajatest, kes on kirja pannud lühikeste, ühe- kuni neljapäevaste töösuhete eelised:

  • võimalus teenida vabal ajal lisaraha;
  • regulaarsele palgale ajutise tööga lisa teenimine;
  • võimalus proovida erinevaid ametikohti;
  • teatud valdkondadest selgema pildi saamine;
  • paindlik graafik.

Neid väiteid toetavad ka uuringud. Tööotsingulehel CareerBuildera tuuakse välja, et andekate töötajate sõnul on nad püsiva ametikoha asemel valinud ajutised tööotsad järgmistel põhjustel:

  • graafiku paindlikkus ‒ 64 protsenti;
  • isiklik eelistus ‒ 45 protsenti;
  • töö ja pere tasakaal ‒ 43 protsenti.

Ajutiste töötajate koolitamine ja sisseelamine on väga ajamahukad

Kui ettevõttes on vähe töötajaid, võib uuele meeskonnaliikmele töö selgeks õpetamine tunduda liiga ajamahukas. Samas on ka see müüt. Valides andeka põhipersonali nende olemasolevate oskuste järgi, võib sisseelamisperiood märkimisväärselt väheneda. Kvaliteetsed värbamisportaalid pakuvad tuhandeid kandidaate ning tööandjad saavad valida nende inimeste vahel, kes on märkinud, et vastavad ülesanded ja aeg sobivad nende oskuste ja graafikuga. See erineb traditsioonilisest värbamisagentuuri mudelist, kus tööülesandeid määratakse nii tööandja kui ka töötaja nimel.

GoWorkABiti sarnased ettevõtted pakuvad uuenduslikku lahendust värbamis- ja personaliprobleemidele. Ajutist personali pakkuva agentuuri keeruliste protsessidega maadlemise või täiskohaga töötaja palkamise asemel saavad personalijuhid mis tahes ajal ja kohas võtta ühendust andekate ja paindlike töötajatega, kes on olemas kohe, kui neid vajatakse. Kandidaadid valivad, millal ja kus nad soovivad töötada ning millist tüüpi tööd teha. Nii leiavad ettevõtted sobilike oskustega inimese väga kiirelt.

 

või