Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kuidas uusi töötajaid meeskonda lõimida?

Paljud tööandjad keskenduvad tihti alaliste töötajate sisseelamise hõlbustamisele, kuid ajutiste töötajate asjadega kurssiviimine kulub samuti marjaks ära. Põhjalik juhendamine annab ajutistele töötajatele ülevaate sinu ootustest tööjõudluse ja vastutuse suhtes ning aitab neil ettevõtte igapäevaellu sulanduda.

Tööandjatel võib tekkida aga küsimus, kuidas ajutisi töötajaid kiirelt, tõhusalt ja ühtlaselt meeskonnaga liita, nii et nad saaksid tööga kohe pihta hakata. Järgnevalt tutvustame viise, kuidas ajutiste töötajate sisseelamisaega märkimisväärselt lühendada ning neid ettevõtte tööga vaid mõne minuti jooksul kurssi viia.

Ettevõtted kaotavad igal aastal umbes 37 miljardit eurot, kuna töötajatel ei ole oma tööst täielikku ülevaadet.

Ole spetsiifiline

See võib tunduda ilmselge, kuid ajutisi töötajaid ei tasu pommitada infoga, mida neil kunagi vaja ei lähe, nagu näiteks juhatuse koosseis või emapalga maksmise kord. Selle asemel tuleks töötajatele anda teavet, mida neil iga päev hea töö tegemiseks tarvis läheb. Töötaja lõimimine hõlmab tavaliselt kolme põhivaldkonda.

  • Tehnilised oskused: Milliseid seadmeid on ajutisel töötajal oma töö tegemiseks vaja? Kas ettevõttel on olulisi töökaitsenõudeid, mida töötaja peab järgima? Kuidas käsitleda klientide kaebusi?
  • Ettevõtte töökultuur: Mil määral peaks ajutine töötaja olema tuttav ettevõtte põhimõtete ja väärtustega? Kas ajutistel töötajatel peab olema ettevõttest täielik ülevaade, kui nende töö kestab vaid paar päeva?
  • Sotsiaalne lõimimine: Kuidas liita ajutisi töötajaid alalise kollektiiviga nii, et nad tunneksid end meeskonna osana?

Tee paberimajandus sujuvamaks

Kui ajutise töötaja lepingu allkirjastamine, dokumentide vastuvõtmine ja väljaõpe ei toimu samas kohas, on kandideerimine teie mõlema jaoks tarbetult keerukas. Räägi enne ajutiste töötajate palkamist personali- ja IT-osakonnaga, veendumaks, et ettevõte on valmis kandidaatide sobivust kontrollima ning töötunde õigesti arvestama.

Kasuta internetti

Õppematerjalide võrku riputamine on hea viis tagada, et töötajad saavad enne töö alustamist vajaliku ettevalmistuse. Näiteks võid luua töötajatele õppeportaali, kus nad saavad end sobival ajal ettevõtte tööga kurssi viia ning levinumatele küsimustele vastuseid leida. Kui õppeprogramm on läbitud, saad töötajate teadmisi veebitestidega kontrollida. See teeb õppimise huvitavamaks ja aitab tagada, et töötajad on töö tegemiseks vajalikust infost aru saanud.

Määra juhendajad

Cogniso tellitud uuringu kohaselt kaotavad ettevõtted igal aastal umbes 37 miljardit eurot, kuna töötajatel ei ole oma tööst täielikku ülevaadet. Ajutistel töötajatel on ettevõtte põhimõtetega tutvumiseks vähem aega, mistõttu on neil suurem oht asjadest valesti aru saada. Seetõttu oleks hea mõte määrata neile juhendajad, kes tutvustaksid töökohta, aitaksid neil tööd tundma õppida ning pakuksid esimestel tundidel või päevadel üldist tuge. Selline süsteem aitab vähendada tööprotsessi jälgimisele ja tundmaõppimisele kuluvat aega ning suurendab töö tulemuslikkust.

Ava suhtluskanalid

Selleks, et ajutisi töötajaid saadaks juba algusest peale edu, anna neile teada, et ootad neilt asjade sujuva toimimise huvides avatud ja ausat suhtlemist. Palu juhatajatel ajutiste töötajatega iga päev viis minutit vestelda, veendumaks, et neil on kõik vajalik olemas. Halvasti varustatud ja rahulolematud töötajad ei pruugi ettevõtte toimimisse ja kasumi suurendamisse korralikult panustada.

Kokkuvõte

Kogenud ajutised töötajad nagu GoWorkaBiti tööampsajad on harjunud kiirelt töökohti vahetama. Sellegipoolest on sul võimalik nende töö tulemuslikkust veelgi suurendada, aidates neil kiirelt ja tõhusalt ettevõtte igapäevaellu sulanduda. Lähene asjale õigesti: tee ajutistele töötajatele nende tööülesanded selgeks ja aita neil sinu ettevõttesse efektiivselt panustada.

 

või