Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Mikk ja tema 9 ametit. Ehk kuidas kiiresti proovida erinevaid töid ja leida oma lemmik.

Täna saab sõna üks meie tubli saritöötaja, Mikk :) Mikk on nagu Hunt Kriimsilm, ta on jõudnud ära proovida 9 ametit. 
Mikk on üks neist, kes teeb tööampse, et saada erinevaid kogemusi ja mõnest ta nüüd ise täpsemalt kirjutabki. 

Lihtsate tööde võlu seisneb nende lihtsuses, kuigi, näiliselt lihtne töö ei pruugi alati lihtsaks osutuda. Olen GoWorkaBit abil saanud tänaseks ära teha 9 tööotsa.

Minu esimene GWB poolt vahendatud töö oli abitööline eritellimusmööblit valmistavas tootmisettevõttes.

Esimeseks tööülesandeks sain lihtsa töö. Pidin ühe detaili spoonid ja vineertahvlid ühte kohta kokku koguma, et liimpressil opereerimine oleks kiirem. Sellele järgnesid aga ka keerulisemad ülesanded.

Näiteks pingioperaatori abistamine järkamis-liinil. Tegemist oli liiniga, kus spooni ja / või melamiiniga kaetud plaatidele tegi pink küljeviimistluse spooni, melamiin vm materjaliga. Minu ülesandeks oli tõsta paneel koos meistriga liini peale, liikuda poolele maale masinaga ühes rütmis kaasa kuna paneeli oli vaja otse hoida (paneel ise toetus küll selleks kohandatud liikuval ratastel toel) ja liikuda liini lõppu ning võtta paneel vastu ning asetada alusele.

Puutöö

Kommentaariks ettevõtte kohta võin öelda, et tegemist oli väga professionaalsete ettevõtte ja inimestega. Küll aga tekkis vahel tunne, et tootmisjuht oli minu kui abitöölise ära unustanud ja pidin ise küsima minema, mis ma nüüd tegema pean, aga ehk see pidigi nii minema, et on tööseisak ja kõige parem on kui ma mitte midagi ei tee, sest tootmises oli iga operatsioon sõltuvusest eelnevast ja vahel ei saanudki mitu minutit mitte midagi teha. Abitöölise töö raskusaste – ei saa öelda, et see töö oli väga lihtne kuna kõik operatsioonid pinkidel või seonduvalt pinkide juures ja lähistel, nõudsid kogu aeg täpsust ja valvsust. Tööaeg oli minul kl 15-st kuni 23-ni. Töökaaslased olid asjalikud ja tegid minu arust oma tööd hinge ja suure isuga. Palk oleks võinud siiski küll märksa suurem olla.

Teiseks töökohaks oli 3-tunnine laoabilise töö rõivapoes.

Töö toimus tegelikult siiski hoopis müügisaalis ja töö sisuks oli rõivaste korrastamine – inimeste poolt vaadatud ja proovitud riiete õigesse asukohta paigutamine ja kokkuvoltimine. Töö juures oli tähtis kiirus ja rõivaste õigesti kokkuvoltimine. Õige kokkuvoltimisoskuse omandasin poetöötajatelt-saaliteenindajatelt. Töö oli lihtne ja aeg läks kiiresti.

Minu kolmandaks tööks oli öötöö- baariabi popis ööklubis. See on töökoht, kus olen pärast GWB projektis osalemist veel tööd teinud.

ÖöklubiSain tunda, mida tähendab olla baariabi tuntud ja menukas ööklubis. Minu entusiasm oli suur kuna tegemist oli elus esimese korraga, mil läksin ööklubisse töötajana. Minu tööülesandeks oli varustada baarmene ja baaridaame alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookidega ning jää ja klaasidega, seda terve öö. Näiliselt tundus kõik alguses väga lihtne, lõbus ja süsteemne, aga kui läks peoks, läks väga kiireks. Tegemist oli füüsilist pingutust, julgust, positiivsust ja viisakust nõudva tööotsaga kuna kõike vajaminevat tuli baarideni (baare, mida pidin öö jooksul vajalike asjadega varustama oli mitu) toimetada läbi tohutu rahvamassi.

Neljas töö –  abitöölise ametikoht Pruulikojas. Töö mikroõlletehases.

Tänu töötamisele Pruulikojas leidsin endas suure huvi ja tahtmise, et võiksin edasi minna õppima jookide valmistamist. Töö Pruulikojas oli minu jaoks väga huvitav, kuigi ise otseselt kogu tootmistegevuses abilisena osaleda ei saanud. Kuna ettevõtte kollektiiv oli väga väike, sain ka ühtteist küsida ja uurida. Sain töötada praktiliselt terve nädala. Minu peamiseks tööülesandeks oli opereerimine pudelite etiketistamise liinil. Tegemist oli väga taktitundelise masinaga, aga vilumus tuli ja püsis terve nädal kestel. Veel oli minu ülesandeks õlude transpordiks papist kastide kokkuvoltimine. Ühe päeva sain opereerida ka villimisliini masinal, kus minu tööks oli pudelite pesemine masinal ja etteandmine.

Töö Pruulikojas paelus mind enim kuna sain nägemuse ja mõnusat inspiratsiooni väiketootmise kohta.

Ajutiste ja lihtsate tööde tegemise läbi on võimalik teada saada paljust näilisest, näiteks seda, et ka pealtnäha väga lihtsal tööl on väga oluline väärtus ja tähtsus ning et ka pealtnäha lihtsatel detailidel on oluline väärtus. Teada saada, kui raske ja pingeline on klienditeenindaja töö, vabriku tootmistöölise, operaatori vm positsioonil töötava lihttöölise töö ning õppida austust nende tööd rohkem hindama.

See on suurepärane võimalus näha ja tunda saada, kuidas päriselt tehakse neid kõige lihtsamaid töid ja tegemisi ning kui lihtne see kõik ikka on.

mikkGoWorkaBit suurimaks eeliseks pean töölesaamise kiirust, võimalust end proovile panna erinevates situatsioonides, valdkondades ja ametipositsioonidel.

GWB on aitab säilitada tööharjumust ja on kiire ja efektiivne lahendus ajutise töösoovi korral- ausalt kiire lisaraha teenimise võimalus.

Erinevate tööde tegemine, seda küll, algasemel, võib noorele inimesele anda inspiratsiooni või lausa hüppelaua, mida ta edasi õppida tahaks või kellena ja kus töötada. Sest, valik tuleb teha, varem või hiljem.

Olen õppinud, et ka pealtnäha lihtsatel töödel on tervikus oluline väärtus.

GWB kodukasMis kõige tähtsam, olen ümber mõtestanud töösse suhestumise, töö tegemisi viisi, olen mõistnud, et olenemata töö valdkonnast ja positsioonist, tuleb igat tööd lugupidamisega austada ja väärtustada, saamaks teada selle kohta midagi uut ja õpetlikku ning et meeldiva ja positiivse emotsionaalse kogemuse saamiseks kogu eluks tuleb igat tööd teha hinge ja suure tahtmisega.

Nii tööandjatele kui ka tööhuvilistele on GWB portaal minu arust väga kasulik. Näiteks kui mõni töötaja äkitselt haigestub või ei saa muul mõjuval põhjusel päeva või mõne päeva tööle minna või töötaja soovib minna puhkusele, aga töö vajab siiski tegemist, võib GWB osutuda suurepäraseks kiireks probleemi lahendajaks.

Mikk