Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Mis on tööamps ehk miks tükeldada tööd?

Et sellele vastata, tuleb esmalt rääkida kahest suurest muutusest: uue põlvkonna ootused tööle on hoopis teistsugused kui 10 a tagasi ja töö olemus ettevõtetes on samuti muutunud.

Eks siin-seal ju ikka räägitakse Y generatsioonist ja sellest, mis siis saab kui “tulnukad” tööturule jõuavad :)

Aga tegelikkus on see, et täna on tööturul umbes pooleks Y generatsiooni ja sellele eeleva põlvkonna esindajaid. Kuni 35 aastased inimesed on tööturul olnud juba 15 aastat ja nemad ongi Y generatsioon. Ootused tööle on neil tõepoolest väga erinevad sellest, mida on seni nähtud. Aga sellel on ka väga loogiline põhjus. Nad on üles kasvanud koos teistsuguse tehnoloogiaga, internetiga ja koos online suhtlusvõrgustikega. Pidev ühenduses olemine ja mitme asja korraga tegelemine on nende jaoks sama loomulik nagu oli ennemuiste 9-17 töötamine :)

89% neist eelistab paindlikku tööaega. Kui pakkumisel on palgatõus ja paindlik tööaeg, siis 45% neist eelistab viimast.

Teiselt poolt on aga muutunud ka töö olemus. Ettevõtted peavad järjest kiiremini saama hakkama muutustega, mida tingib omakorda ka see, et ärimudel ei ole enam staatiline vaimusünnitis, mida korra paari aasta tagant üle vaadata. Protsessid peavad juba praegu olema efektiivsemad ja lean-imad.

See võib omakorda tuua kaasa olukordi, kus tööjõuvajadus hakkab seoses töömahu kõikumisega muutuma. Vahel on rohkem tööd kui selle tegijaid, aga pikaks ajaks siiski palgale kedagi ei vajata. Ja kui siia liita fakt, et teatud töödele on väga keeruline üldse pikaks ajaks töötajaid leida, siis tuleb midagi uut välja mõelda.

See uus asi on tööamps! Tööamps on lühiajaline tööots (kestusega kuni 140h), toredas ettevõttes. Sobib tublile ja motiveeritud inimesele ja ei eelda väga spetsiifilisi oskusi ja eelnevat kogemust.

Ei tasu definitsiooni otsida õigekeelsussõnastikest, kuna selle sõna mõtlesime me ise GWBs välja, et kirjeldada uutmoodi lahendust sellele, kuidas on võimalik kaasata tööturule paindlikult rohkem inimesi ja nende abil töö ära teha.

Ja kui isegi jätta kõrvale Y generatsioon, siis ei saa täna väga suur hulk inimesi tööturul osaleda tänu tööturu jäikusele. Tudengid, noored lapsevanemad ja inimesed, kes juba graafiku alusel kuskil töötavad. Tihtipeale ei saa nad end siduda pikaajaliste lepingutega, isegi siis kui need on osalise koormusega. Sest nad lihtsalt ei tea ette, kui palju nad nädalas tegelikult tööd saavad teha. Aga kui on võimalik ise valida töö aega ja kohta, siis on nad väga hea meelega valmis tööd tegema.

Oma kogemusest võime täna öelda, et ettevõtted, kes on valmis tegema muudatusi oma tööprotsessides, on need, kellel töö tehtud saab. Õigeaegselt ja hästi.

Jah, see nõuab veidi pingutust, aga üldse mitte nii palju raha ja aega, kui ehk algselt tundub.

Toome välja kolm põhilist asja, millele soovitame tähelepanu pöörata.

  1. Kui teie ettevõttes on sisseelamise/koolituse protsess ka kõige lihtsamatel töödel mitmenädalane, siis on väga raske neil hetkedel paindlikult tööjõudu kaasata, kui seda päriselt tarvis läheb. Meil on hea näide kahest sarnasest tootmisettevõttest, kellest üks koolitab ka kõige lihtsama töölõigu töötajaid 4 nädalat. Samas teises ettevõttes saadakse sama asjaga hakkama 1,5 tunniga. Viimases neist on võimalik aegadel, kui tellimusi rohkem, kaasata lisatööjõudu ja seega lisatellimused täita.
  2. Kas teie ettevõttes on võimalik tööd töötajate vahel kiiresti ümber jagada? Ehk siis juhul kui töömaht suureneb, saate tõsta oma olemasolevad töötajad keerulisematele töölõikudele ja lihtsamatele võtta kiiresti lisatööjõudu appi.
  3. Kui avatud te olete töötegemise uutele viisidele? Kas te olete valmis andma võimaluse inimestele väljastpoolt oma ettevõtet ja pakkuma neile väja toreda töökogemuse? Kui vastus on jah, siis lisaks sellele, et teie ettevõttes saab töö tehtud, saavad need inimesed uue töökogemuse, omandavad uusi oskusi ja uusi tööalaseid suhteid. Ja mis kõige olulisem, saavad vahva kogemuse võrra rikkamaks ning meenutavad teid hea sõnaga :)

Jagame töö ampsudeks? Kui vajate retsepti, siis leiate hea nõu ja soovituslikud retseptid www.goworkabit.ee lehelt.