Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tööampsudetektiiv: kõige populaarsemad soovitud lisatööd on andmetöötlus ning abitööd meelelahutus- ja kultuurisündmustel

TÖÖOTSIJATE RAPORT MÄRTS 2022. GoWorkaBiti hiljuti käivitatud Tööampsudetektiivi programmiga liitunud inimeste ootustest ja eelistustest selgub, et kõige enam soovitakse püsivaks lisateenistuseks teha andmetöötluse ja -sisestusega seotud töid, olla abiks meelelahutus- ja kultuurisündmustel ning panustada enda aega ja teadmisi erinevatesse loovprojektidesse.

Tööampsudetektiivi eesmärgiks on tööjõukriisi leevendamiseks kaardistada ära Eestis püsivaid lisatöövõimalusi otsivad või põhjalikumat karjääripööret planeerivad tööealised inimesed ning teha selgeks nende tegelikud ootused uuele töökohale ja pakutavatele -tingimustele, mis neid tööturul täiendavalt aktiveeriks.

46% sobivate paindlike tööampsude ootel huvilistest on valmis tööd tegema tunnihinnaga 5-8 eurot bruto.

Tööampsudetektiivi uuring, GoWorkaBit

“See tõestab veelkord, et paindlike lisatööde huviliste pink on pikk ja nende palgaootus on mõistlik – nad lihtsalt ootavad, et tekiks neile sobivaid pakkumisi rohkem,” selgitab GoWorkaBiti turundusjuht ja tööeluekspert Rain Resmeldt Uusen.

Muuda tööülesanded kaugtöösõbralikuks

Veidi üle kolmandiku kõrgendatud valmisolekus töösoovijaist tahab end panustada kaugtöö vormis ja lisatööst huvitunud inimesi leidub kõikides Eesti maakondades. Pea 60% enda huvist teenida lisaraha üles näidanuist on valmis tegema tööd ka nädalavahetusiti ja olema ka muudes kokkulepetes ettevõtetega paindlikud.

Tööampsudetektiiv - parim nina paindlikele töövõimalustele!

35,6% Tööampsudetektiivi programmis osalenutest soovib endale lisatööd püsivalt ja 24% hooajati. Kui enamus (87,5%) lisatööle avatud inimestest tahab end rakendada lisateenistuse nimel, siis suur on ka nende inimeste hulk (62,6%), kes soovivad täiendavaid tööampse teha uute kogemuste hankimiseks või rakendamaks oma neid oskusi ja teadmisi, mida nad põhitööl kasutada ei saa (24%). Suhteliselt suur on ka nende inimeste osakaal (35%), kes on põnevatele tööampsudele avatud selleks, et laiendada oma suhtlusvõrgustikku.

“Nüüd saame järjepidevalt abitööjõudu otsivatele ja paindlikke töövõimalusi süsteemselt pakkuvatele ettevõtetele juba väga täpselt kirjeldada, millistele töödele ja millistel tingimustel me töötegijad turult kohe leiame ja kus on otsimise ning läbirääkimiste protsess veidi pikem,” selgitab Uusen.

“Aga mis on Tööampsudetektiivi suur pluss, et me saame ka kokku viia väga täpselt üksikud huvilised konkreetsete ettevõtete spetsiifiliste tööpakkumistega. Igale tööle on tegija olemas, kui ootused ja tingimused kokku klapivad.”

Rain Resmeldt Uusen, GoWorkaBiti tööeluekspert

Loomad meelitavad tööle

Pea kolmandik sobivate tööampsude-ootel inimestest on valmis täitma sekretär-asjaajaja tööülesandeid ja pakkuma end appi kontorisse. Ka loomadega seotud ülesannete täitmine lisatööna ning maatööd on populaarsed. “Lume sulades saavad need inimesed kohe ka tööle,” julgustab Uusen, viidates kevadtööde hooaja algusele.

Populaarsuselt viiendal kohal on sobivate tööampsude kategoorias kõik klienditoega seotud tööd. “Ka neid tööampse saab tihti just oma kodust ja põhitöövälisel ajal teha.” Suur valmisolek lisatööd otsivate inimeste hulgas on ka igasugused loovtööd (tekstide koostamine, fotode-videofailide töötlemine, tõlketööd, kujundamine, uuringute läbiviimine jms), andmebaaside korrastamisega seotud ülesanded ja veebitööd. “Mis on ka loogiline, sest inimeste digipädevused on aastatega oluliselt arenenud, koroona-aastatel on läbitud mitmeid online-kursuseid, et oma tagalat kindlustada ja teadmisi avardada ning need on ka tööd, mida on mugav teha põhitöö ja pereelu kõrvalt kodust või reisil olles,” selgitab Uusen.

Pead võiks rohkem kasutada

Viiendik Tööampsudetektiivi programmiga liitunuist on eraldi välja toonud ka huvi kirjutamise ja toimetamise vastu kaugtööna. “Inimesed on valmis oma loovaju lisatöö ja -raha nimel rakendama,” ütleb Uusen. “Ettevõtjad, andke neile inimestele tööd, kaasake neid oma äriplaanide ja turunduskavade koostamisse ja koguge värskendavaid ideid oma ettevõtte arendamiseks!” Huvi on suur ka õpetamise ning hooldamisega seotud tööde vastu. “See näitab veelkord, et otsitakse tähendusrikast tööd ja eneseväljendust läbi töö.”

Kõige populaarsemad on jätkuvalt tööampsud kaubanduses, logistikas-laonduses ja tootmises – neis valdkondades on ka paindliku tööabi vajadus kõige suurem ja pakkumisi läbi aegade kõige rohkem.

Veebruaris tehti paindlike tööampsudena kokku üle 7100 tööampsu üle Eesti rohkem kui 60 000 töötunni ulatuses ja teeniti enam kui 350 000 eurot brutotöötasu.