Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Töötamise registreerimisest ja isikukoodi kinnitamisest

Alates 1. juulist on tarvis Maksu- ja Tolliametis registreerida kõik tööl käivad inimesed. Isegi kui tegu on paaritunnise tööotsaga. 

Kuna GoWorkaBiti süsteemi kaudu käib juba praegu iga kuu rohkem kui 100 inimest tööl, siis oleme proovinud oma lehe ehitada niivõrd automaatse, et me ei peaks palkama eraldi inimest, kes päevad läbi töötajate maksuametis arvelevõtmise ja mahaarvamisega tegeleks :)

kinnita

See omakorda tähendab, et me peame teadma kõikide kandideerijate isikukoode, et nende töölekinnitamise hetkel saaks info kohe maksuametisse edastatud. Selleks, et oma isikukoodi meie lehel kinnitada, tuleb vajutada vastavasisulisel teatel lingile “kinnita isikukood” ja täita ära vorm korrektse infoga.

 vorm

Kahjuks on õige info kontrollimiseks meil kasutada ainult Sertifitseerimiskeskus, kes omab infot ainult nende inimeste kohta, kellel on Eesti ID-kaart. Seega kõik kasutajad, kellel ID-kaarti pole, automaatselt oma isikut kinnitada ei saa. Ja meie kurvastuseks ei tööta Sekrtifitseerimiskeskuse ID-kaardi kinnitus ka alati ning mõned isikukoodid ei saagi süsteemis kinnitatud :( Sellisel puhul ei jää muud üle, kui saata info@goworkabit.com e-mailile pilt oma isikut tõendavast dokumendist ja me kinnitame ise teie isiku meie süsteemis ära.

Mis on töötamise register?

Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register.

Töötamise registris sisalduvad andmed on edaspidi aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste nagu ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. 

Kes ja milleks töötamise registri andmeid kasutab?

  • Haigekassa – ravikindlustuse määramiseks;
  • Töötukassa – töötuna arvele võtmiseks, arveloleku lõpetamiseks, töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise määramiseks;
  • Sotsiaalkindlustusamet – töötamise fakti kontrollimiseks;
  • Politsei- ja Piirivalveamet – välismaalaste töötamise tingimuste järelevalveks;
  • Maksu- ja Tolliamet – maksukohustuse täitmise kontrollimiseks;
  • Töötaja saab kontrollida, kas tema töötamine on registreeritud ning kas temale tehtud väljamaksed on deklareeritud ning maksud tasutud.