Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Uus trend tööturul: ära palka, vaid kaasa vajalikke töötajaid!

Kes teeb töö ära suvel? Mis ühendab Eesti edumeelseid aga väga erinevaid ettevõtteid nagu Starship, LPP, Eesti Rahva Muuseumi restoran, Prisma, Papa Pizza, Levira, Loovuspood, Wolf Group, WasteLocker või Bolt? Neil on alati vajalik tööjõud olemas, et töö ära teha ja seda püsikuludeta.

Kui tellimustes, hooajas või majanduses toimub muutus, saavad ettevõtted sellega kaasa minna põhimõtteliselt üleöö. Keskmiselt viiendik tööjõust on alati liikumises ja muutumises, mis tagab paindlikkuse ja kiire reageerimise nii ettevõttele kui ka töötegijatele.

Milles see uus trend siis ikkagi seisneb? Kaasa kogenud ja usaldusväärsed töötegijad ettevõttesse siis, kui selleks on vajadus – ilma püsiva lepinguta ja arve alusel kas päeva, projekti või hooaja kaupa. See on ka parim viis uut töötajat proovile panna ja temaga tutvuda juhul, kui sul on plaan palgata püsitöötaja.

Töökindlus ja paindlikkus

Töömahud võivad nädalast nädalasse muutuda, paindlike töötajate kaasamise läbi saavad näiteks Bolt ja Starship enda kulud kontrolli all hoida igasuguse nõudlusega majandusolukorras.

Selle positiivseks mõjuteguriks on veel seegi, et nimesed, kes soovivadki paindlikku tööd teha, saavad oma võimaluse ja jäävad ühes ettevõttes püsivalt abiks käima.

Ettevõttele annab see parema töökindluse igas olukorras.

Heaks näiteks on ka Eesti Rahva Muuseumi restoran – sellistel üksikutel päevadel (nädalas kord või kaks),  kui tuleb teenindada suuremat üritust või jääb keegi püsitöötajatest haigeks, lahendavad nad tööpäeva stressivabalt tänu tööampsajate sujuvale kaasamisele. Püsitöötajad ei ole neil päevadel siis ka üle koormatud ja juhataja ei pea ka ise eesrindel rühkima, vaid saab keskenduda äri juhtimisele ja uute tellimuste vormistamisele.

Vahel on kliente rohkem, vahel vähem

Aastaid on GoWorkaBiti töötajaid kasutanud ka LPP kauplustevõrgustik just selle mõttega, et nädala lõikes käib mõnel päeval rohkem, teisel päeval vähem kliente, lähtudes hooajast, nädalapäevast või kampaaniast. Pidev värbamine ja lepingute ümbertegemine püsitöötajatega oleks ettevõttele sellistes tingimustes liiga koormav. Vajadusel appi tulevate töötajatega sõlmib aga töölepingu GoWorkaBit, korraldades ära ka kõik maksude ja palgaga seotu. Nii jääb ettevõtte esindajatele jälle kätte rohkem tööaega, et tegeleda muu olulisega.

Nii nagu ka LPP ei koolita abis käivatele inimestele ettevõtte tööprotsesse tervikult või läbivalt, vaid ainult tegemist vajava töölõigu raames, kaasab ka Prisma aiandusosakond hooajati appi inimesi, kellel on väga kindel tööroll, et hooajaäri toimiks õlitatult igal päeval.

Tule mulle appi!

Eriti just suvehooajal tuleb ette päevi ja nädalavahetusi, kus töökoormus kasvab ilmast sõltuvalt oluliselt – külastajad liiguvad ringi ja soovivad süüa, juua ja ostelda. Äsja uksed avanud Papa Pizza Pärnus ennetas suurt hooaega ja tegi oma uksed juba lahti, kuigi püsitöötajaid veel tööle vormistatud ei olnud.

GoWorkaBiti abil toimivad esimeste avamisnädalate päevad sujuvalt ja juhataja saab keskenduda uue restorani avamismurede lahendamisele ja püsitöötajate leidmisele ning koolitamisele, teades, et tühjad kõhud saavad ka söödetud.

On väga suur tõenäosus, et nii mõnestki selle perioodi abitöölisest kasvab välja tegelikut püsitöötaja.

Asendustöötajad igaks olukorraks

Suvi on Eestis aeg, kus püsitöötajad soovivad väga lühikese ajaperioodi jooksul kõik korraga puhata, et suvest maksimumi võtta ja pere ning sõpradega aega veeta. Seetõttu on just suvehooaeg populaarne ka erinevate asendustöötajate kaasamiseks ettevõttesse.

See annab südamerahu ka püsitöötajatele, et nad võivad mõnuga puhata nii, et kontoris või poes saavad asjad ikkagi korraldatud.

Väga populaarsed on näiteks GoWorkaBiti asendussekretärid ettevõtetes.

Üks ja sama inimene käib nädala või kuu jagu järjest tööl ajal, mil püsitöötaja puhkust naudib.

Suvi on ka aeg, kus ettevõtted viivad sisse vajalikke ümberkorraldusi, mis vahel võivad olla otseselt seotud ka näiteks seaduses toimunud muudatustega või uute süsteemide kasutuselevõtuga.

Loovuspoel oli vaja ümberkorraldustest tingituna demonteerida suured seadmed, mida enam ei kasutatud. Kui selleks oleks rakendatud püsitöötajaid, oleks ettevõtte igapäevatöös tulnud ette mitmeid katkestusi ning ka töötajate poolset nurinat, kes oma teadmisi ja oskusi sellisele ootamatule tööle rakendada ei soovinud. GoWorkaBit leidis rammuga abitöölised, kes aitasid raske hoogtöö ühe päevaga ära teha.

Motiveeritud ja usaldusväärsed ning tegusad abitöölised tulevad appi nii püsivalt kui ajutiselt, sõltuvalt vajadusest. Kiired kuid mahukad ümberpakendamised, ladustamistööd, toodete sildistamised, komplekteerimised – abitööjõud on alati käepärast siis, kui vajadus on kõige suurem! Kui sinu ettevõttes vajadus leebub, leiavad need inimesed endale kohe rakendust mõnes teises ettevõttes. See ongi nende jaoks painlik tööelu.

Personalipoliitika uued tuuled

Hea meel on näha Eesti turul juba ka hulgem selliseid ettevõtteid, kes ehitavad paindliku personalipoliitika üles tulemustepõhiselt ja spetsialiste ning ajutist tööjõudu kaasavalt. Kasvuettevõtete jaoks on suur hulk püsitöötajaid suureks finantskoormaks ja haldussegaduseks, sest olud ja lahendused muutuvad kiiresti. Kaasates spetsialiste ja abilisi täpselt tööülesannetest lähtudes, luuakse täiesti uut moodi töökultuur – tööd tullakse tegema siis, kui selleks on vajadus ja töö teeb ära täpselt selline motiveeritud inimene, kes on just selle töö tegemiseks kõige õigem.

Töötegijad aga roteeruvad ettevõttest ettevõttesse, omandavad kiiresti uusi töövõtteid ja teadmisi ning muutuvad seeläbi ettevõtetele väga heaks koostööpartneriks.

Vajad iga päev uut inimest tööle või terveks hooajaks sama töötegijat – mõlemat saab!

Ettevõtete üheks peamiseks ärieesmärgiks on võimalikult madalate püsikuludega arendada ja luua ettevõtte pakutavat väärtust – teenust, kaupa – ning teha seda loomulikult kasumlikult. Tööjõud ja selle optimeeritus mängib siin väga olulist rolli. Inimeste ootused töötingimustele muudkui kasvavad, palgasurve on pingeline ja konkurents tööturul tihe.

Registreeru tasuta seminarile “Mis tööturul tegelikult toimub?”

Tööülesannete ootamatu või planeeritud kasvu ja languse perioodidel, aga ka nende vahel on kindlasti veel palju muidki tööjõudu puudutavaid igapäevaolukordi, kus ettevõte peab  leidma parimad võimalused opereerimiseks nii, et tellimused saaksid täidetud ja teenused osutatud, seda aga ilma koormavate püsikuludeta.

Siin tulebki appi jagatud töötundidega tööjõu kaasamine – kutsume seda juba aastaid hellitavalt tööampsamiseks või päriselt paindlikuks töökorralduseks.

Vaata ka juhendit ettevõttele – kuidas värvata?