Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Hüvasti „hüvasti”, elagu „nägemiseni”!

Eelmisel aastal pidid paljud ettevõtjad raske otsuse tegema. Valik oli lihtne (või siis pigem keeruline): kas inimesed lahti lasta või ettevõte kokku pakkida. „Lahtilaskmine” on kehva kõlaga mõiste, aga ega „Covid” või „majandusraskused”paremini kõla. 

Hea töötaja ei ole moodsas maailmas iseenesest mõistetav asi. Seda raskema südamega firmajuhid oma inimestele„nägemiseni” ütlesid.

Just nimelt „nägemiseni”, mitte „hüvasti”, sest tark ettevõtja ei koonda töötajaid jäädavalt, vaid täpselt nii kauaks, kuni see on vältimatu.

Covid võib ajada lõhki perekondi ja tülli pöörata terve rahva, kuid nutika ettevõtja ning tubli töötaja lahkuminek ei pea tingimata lõplik olema. Ei olegi. 

Segasevõitu ja teadmata tulevikuga ajal on mõistlik oma endiste töötajatega kontakti hoida ja neid vajaduse korral ajutiselt appi kutsuda. Täiskoormust pole sul ehk tõesti võimalik inimesele tagada, lühiajalisi töid tuleb aga igas ettevõttes teha. Milleks otsida selleks uusi inimesi? Koondatud töötajat ei ole vaja uuesti koolitada, lisaks tunned sa nende häid ja halbu külgi ning oskad nendega arvestada. 

Samuti ei ole sul vaja inimesi tegelikult uuesti pikaajaliselt tööle vormistada. Kasuta oma endisi töötajaid täpselt sel ajal, kui vaja on. Kui nad peaksid hetkel veel töötud olema, siis on ehk hea teada, et ka töötutel on nüüd õigus igas kuus tööd teha ning veidi lisaraha teenida. 

Endisi töötajad ajutiselt tööle kutsudes tuleb aga paari asja silmas pidada. 

Esiteks võiksid sa neile selgitada, miks sul nende abi vaja on. Mida täpsemalt on ootused ja taust läbi räägitud, seda selgem on mõlemale osapoolele, millise tulemuseni soovitakse jõuda. Mida selgem on püstitatud eesmärk, seda lähemale selle täitmisele jõutakse. 

Teiseks tasub juhtida tähelepanu asjaolule, et seda tööd ei jätku igaveseks: ots on ajutine ning erineb inimese varasemast püsitööst. Lepi töötajaga täpselt kokku, millal, kui pikaks ajaks ja millistel tingimustel ajutine tööamps tehtud peaks saama. 

Kolmandaks tasub töötajalt alati üle küsida, millal ja kui tihti ta oleks valmis sulle appi tulema. Sinu ootus, et inimene igal ajahetkel esimese kutse peale kohale tõttab, ei pruugi tema plaanidega klappida. Mõistev ja teineteise soovidega arvestav suhe on hea koostöö alus.

Igatahes tasub oma endisi häid töötajaid igal võimalusel kiiremate tööde tegemisel kaasata. Ning kui aeg taas võimaldab –ning võimaldab, varem või hiljem! –, head inimesed taas pikemaajaliselt tööle võtta. 

või