Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kui suur on tööampsaja õiglane tasu?

Kui piiripealsed naljad sind ehmatavad, pane see artikkel heaga kinni. Aga siin ta on.

„Kui kallid on teile teie lapsed?” küsiti kord suure pere isalt.„Sõltub sellest, kui palju nende eest lunaraha nõutakse,” vastas mees. 

Küüniline nali, aga tõele jahmatavalt lähedal. Eriti muidugi siis, kui jutt ei käi lastest, vaid töötajatest. Või veel hullem: tööampsajatest

„Milline on tööampsaja õiglane tasu?” kuulen pea iga päev. „Kas see peaks olema tavatöötajaga võrdne, madalam või hoopis kõrgem?”

Vastus on sarnane pereisa omaga: see sõltub. Mitte küll lunaraha suurusest, aga sõltub ometi. 

Eelkõige muidugi sellest, millise töö jaoks, kui kiiresti ja millist inimest tööandjal vaja on. Kui otsid ampsajat tööle, midateevad igapäevaselt su põhitöötajad, oleks loogiline neile täpselt sama tasu maksta. Kiusatus ajutistele abilistele vähem maksta võib suur olla, ent esiteks poleks see nende suhtes aus ning teiseks ei saa kunagi välistada, et vajad samu inimesi ka hiljem appi. Kui kõmu ebavõrdsest tasustamisest on selleks ajaks nendeni jõudnud, võid headest abilistest ilma jääda. 

Samas on madalam tasu teinekord ka õigustatud. Näiteks juhul, kui tööampsaja teeb konkreetset töölõiku, mis on osa põhitöötajate tööst, kuid põhitöötajal on selle lõigu eest vastutus, tööampsajal aga mitte. Toon kiire ja lihtsa näite: 

Tanklasse otsitakse teenindusabilist, kes paneks kaupa riiulitesse, koristaks, aitaks kliente ja nõnda edasi. Põhitöötaja täidab samu ülesandeid, kuid peab lisaks olema kassas ja vastutama raha eest. Töönimetus ja isegi töö on suuresti sarnased, ülesanded aga ühel suurema vastutusega kui teisel. 

Mõnikord on tööampsajal aga põhjust isegi kõrgemat tasu eeldada. Näiteks olukorras, kus vajad lisatöötajaid kiiresti ja selleks, et ajutiselt kasvava töökoormusega toime tulla. Kasvav töökoormus võrdub mehisem käive, kiire tööjõuvajadus võrdub valmisolek paremat palka maksta, suurem kasum võrdub võimekus seda teha. 

Kõrgema tasu kasuks räägib sellisel juhul ka tõik, et tööampsaja ei saa põhitöötaja hüvesid, näiteks puhkusetasu või haigushüvitisi. Lisaks aitab lisatööjõud su põhitöötajaid: oleks ju kurb, kui nemad suurenenud töökoormuse all murduksid. Tööampsajale makstud veidi kõrgem tasu võib pikas plaanis kulusid hoopis vähendada ja olemasolevate töötajate lahkumist ennetada.

Niisiis: kõik sõltub. Loomulikult on iga töötaja kallis ning ampsaja väärtuslik, ent päris ühe või läbivalt erineva vitsaga ei saa inimesi lüüa. Vaata oma olukorrale otsa ja otsusta, kui suurt „lunaraha” oled oma lapse eest valmis maksma!

või