Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kus tööjõupuudus kõige suurem, seal abi…

By Posted on No tags 0

Iga ettevõtja teab, et ligi kolmandik uutest töötajatest hakkab poole aasta jooksul järgmist töökohta otsima. 23% lähebki esimese kaheteistkümne kuu jooksul minema. 

Kuidas seda vältida? 

Tuleb õige inimene õigesti tööle võtta. Ning alustada võiks teiste kogemusest. 

GoWorkaBit töötab sadade ettevõtetega, kes meie abiga häid inimesi tööle leiavad. Küll päevaks, küll kuuks, küll aegade lõpuni. Ehk täpselt nii kauaks, kui neil vaja on. 

Üks selliseid ettevõtteid on AS Kaupmees & KO, Eesti suurim toitlustussektori varustaja. Kaupmehe peamisteks klientideks on restoranid, hotellid, baarid, pubid, catering-ettevõtted, koolide ning lasteaedade toitlustajad jne. 

Katrina Ninepu-Roosaar on Kaupmehe personalijuht ning GoWorkaBiti hea koostööpartner. Püüdsime Katrina käest teada saada, milliste takistustega nõnda suur ettevõte inimeste värbamisel kokku puutub ning kuidas meie oleme saanud neile abiks olla. 

Kuidas on teie ettevõttes töö korraldatud?

Eelkõige kirjeldame tööprotsessi ning seejärel ametikoha kohustusi, vastutust ja töös kasutatavaid töövahendeid, millest kujunevad nõuded isikule, kes seda tööd tegema peaks hakkama. Samuti paneme paika tööaja- ja palgatingimused.

Lühi- ja pikaajaliste tööampsude loomisel analüüsime päevade ja kuude lõikes käibenumbreid ehk töömahtu. Nende najal koostame GWB süsteemis graafikud ning kutsume vajaliku arvu töötajaid kohale.

Kandidaatide saabudes teeb üksuse juht valiku inimeste tausta ja soove arvestades. GWB süsteemis on kohe näha kandidaatide taust: kogemus, eelmiste tööandjate hinnang ja nii edasi. See on väga positiivne. 

Samuti on meie jaoks oluline GWB meeskonna abi kandidaatide eelselekteerimisel ning info vahetamisel. GWB inimesed tuletavad meile meelde, kui on vaja infot vahetada, ja see teeb meie elu palju lihtsamaks. 

Lühikeste ampsude puhul saame pakkuda tööd, mis ei vaja pikka väljaõpet. Seetõttu oleme oma protsessid vastavalt korraldanud: ampsajate vastuvõtjad ehk vahetuse vanemad ja juhendajad peavad suutma kandidaadile töö kiirelt selgeks teha, nende lühiajalisi tulemusi kontrollida ja hinnata. 

Tööampsajate jõudlust ja töökvaliteeti hinnatakse jooksvalt. Jälgime ettevõttes välja kujunenud põhimõtteid ning arvestame, et ampsajad on lühiajalise väljaõppe ja kogemusega töötajad. Ampsaja töötulemusest ja distsipliinist lähtuvalt oleme mitmele inimesele teinud ettepaneku meie meeskonnaga tähtajatu töölepingu alusel liituda. Samuti saame tublimatest ampsajatest luua meeskondi, keda vajaduse korral jälle ja jälle välja kutsuda.

GWB süsteemi kaudu on hea ettevõtte kohta lühiülevaadet anda, tööd kirjeldada ja sellega kaasnevaid tingimusi selgitada. Samuti saame juba enne tööle asumist kandidaadile tööohutusnõudeid tutvustada.

GWB meeskond on meile väga hea koostööpartner. Nad teavad, mis tööotsijaid uue töökoha puhul huvitab, nii on meil hea tööpakkumisi ja infot vastavalt sõnastada. 

2. Millised on suurimad töötajate värbamisega seotud mured teie ettevõttes?

Kandidaate on tavaliselt palju, kuid selle õige äratundmine on keeruline. Paljud kandideerivad vastava kogemuse ning oskuseta, seega püüame CV-dest või kaaskirjadest välja lugeda, teinekord ridade vahelt, milline inimene võiks meile sobida. 

Mõnikord näeb kandidaat paberil imeline välja ja siis on meie ülesanne vestlusel õigeid küsimusi esitada. Muidu on raske aru saada, kas kandidaat ka tegelikult sellele illusioonile vastab, mille ta oma iseloomustusega meis loonud on.

Iga uue töötaja väljaõpe on vähemalt paarikuine protsess ja värbamise esimene etapp on ülioluline. Vestlustel ja proovipäevade ajal püüame selgeks saada kandidaadi sobivuse.

GWB süsteemist on kõvasti abi ka perioodidel, kui mahud suurenevad. Või haiguste ja puhkuste ajal, mil vajame lisatööjõudu. Uute töötajate värbamine võtab aega. Teinekord vajame abilisi ainult teatud päevadeks: näiteks mõnel pühapäeval, kui põhikoosseis tahab puhata, kuid ampsaja on just sellel päeval vaba. 

3. Kuidas on GoWorkaBit teid siiani kõige paremini aidanud?

 Ampsude kaudu levib info ettevõtte vajaduste kohta kiiremini ja jõuab nendeni, kes vajaksid ka püsivat või täisajaga töökohta.

GWB on aidanud meil igapäevaselt töömahtudega toime tulla ning pühapäevadel ja haigustega seotult vajadusi tööjõu järele katta.

Mõni ebakindlam inimene ei julge täiskoha kuulutusele reageerida, kuid tööampsu käigus saab nii tema kui saame ka meie vastava kindluse. Mis annab omakorda võimaluse ampsajal meie põhimeeskonnaga liituda.

4. Millise probleemi on GoWorkaBit teie jaoks lahendanud?

Kuna inimeste taustad on GWB süsteemis kenasti nähtavad, lahenevad kandidaatide hindamisega seotud probleemid hõlpsamalt. Võime olla kindlad, et nõrga distsipliiniga töötajad on GWB süsteemist eemaldatud ning meil pole põhjust selle pärast muretseda.  

Ampsajaid on lihtsam ja kiirem vastu võtta, kui nad on süsteemi kaudu enne tööle saabumist oma ülesannetega tutvunud (nt komplekteerijate puhul on lühidalt kirjeldatud nende töösammud). Kindlust lisab ka teadmine, et inimene on saanud tööohutusnõuetega eelnevalt tutvuda.

Töötajate graafikutesse määramine on GWB kaudu lihtne ja kõikidele arusaadav. Töökohal käimise aega  on mugav kinnitada.

Ampsaja on orienteeritud kindlale tulemusele. Ta ei tule üldjuhul tööle aega veetma – oluline on tulemus, mida on mõistlik võimalikult kiiresti saavutada ning selle eest tasu saada. Väga oluline on ka töökeskkond, mida me ampsajate tagasiside põhjal veelgi paremaks saame muuta. Hea tagasiside annab hea võimaluse ettevõttel töötegijaid kiiremini juurde saada.

5. Mis on teie ettevõttes tänu GoWorkaBitile lihtsamaks või paremaks muutunud?

Oleme muutnud väljaõppe põhimõtted lihtsamaks ning parandanud nende töötajate oskusi, kes uusi töötajaid vastu võtavad.

Panime paika konkreetsed töötajad, kes üksuses väljaõppe ja esmase sissejuhatusega tegelevad, eriti lühiajaliste ampsajatega.

Lisaks on meil nüüd kindlustunne, et töömahtude kasvades ei jää me hätta ning saame kiirelt ja lihtsalt abiväge juurde.

Samuti saame kõrgemate töömahtudega perioodidel põhimeeskonna jooksvalt puhkama lasta – vajaduse korral saame ka siis abi GWB-st.

6. Milliseid teenuseid olete GoWorkaBitis kasutanud ja miks?

Oleme kasutanud võimalusi nii lühikesteks kui ka pikaajalisteks ampsudeks. Samuti oleme leidnud värbamiskuulutuse kaudu püsimeeskonda lisatöötajaid. Eriti rõõmustab meid võimalus pikaajalisi ampse luua – need aitavad mõnes piirkonnas pikalt täitmata kohtadele kiirelt inimesi leida. 

Kuna GWB süsteemi kaudu levib info nobedamini, tulevad ampse proovima ka need inimesed, kes ei tihka püsivat töökohta kohe vastu võtta. 

7. Mis teavet te esimesena uurite, kui kandidaadi CV-d/profiili vaatate (just ajutistele töödele kandideerijate puhul)?

Eks eelkõige kogemust (eelnevad ampsud)  ja distsipliini (tööampsude tühistamised), samuti varasemate tööandjate tagasisidet.

8. Kuidas olete korraldanud uute ajutiste töötajate vastuvõtu ja väljaõppe?

Tööle asumise eel tutvub kandidaat oma ülesannete, tingimuste ja tööohutusnõuete lühikirjeldusega.

Tööle saabudes võtavad teda vastu eriväljaõppega inimesed. Meil on kindel sisseelamisprogramm, mille üks osa on kõik teemad üle rääkida, tööpraktika läbi viia ning lõpuks tulemusi hinnata.