Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Logistikaettevõtted nopivad ajutise tööjõu vilju

Logistika on valdkond, milles tuleb eduka äri ajamiseks hooajalise nõudluse ja kandadele astuvate tähtaegadega võidu joosta. Levinud lahendusena kasutatakse selleks ajutist tööjõudu ehk tööampsajaid. Kuidas see aga ettevõtte jaoks efektiivselt toimima panna?

Eurofoundi statistika kohaselt kasvab ajutiste töötajate protsent iga-aastaselt. Enam kui üks igast Euroopa riikide kümnest töötajast on tööampsaja. Suurim tõus on seejuures olnud Poolas (üle 2 miljoni ampsaja), Saksamaal (üle 1,2 miljoni tööampsaja) ja Itaalias (ligi miljon ampsajat).

Väärtus, mitte mugavus

Sagedasti vahetuvad kolleegid on logistikavaldkonna pai- aga ka murelapsed. Tähtaegade suunas kiirendades ei jää ettevõttel muud üle kui kas olukorraga kohaneda või olla tempost sammuke ees. Ajutiste töötajate kasutamine on selles valdkonnas tänuväärne lahendus. Saad töötajaid rakendada vastavalt töö mahule, aga pead suutma piisava tööampsajate kamba õigeaegselt kokku meelitada.
Logistikas kiputakse ajutistesse töötajatesse suhtuma kui mugavusse – kiirelt tulnud, kiirelt läinud ja peamine, et töö sai kuidagi tehtud. Kui suunad fookuse kvaliteedile, märkad paranenud töö efektiivsust, millest võidab kogu ettevõte. Seega väärtusta ka tööampsajaid, sest tublide inimeste järjekord su ukse taga võib ühel hetkel lühikeseks jääda. Tööampsajaid leiad aga hea maine ja põneva üleskutse abil, millele tasub järjepidevalt panustada.

Kui suunad fookuse kvaliteedile, märkad paranenud töö efektiivsust, millest võidab kogu ettevõte.

Kõige olulisemaks faktoriks saab tööampsajate kiire pardalevõtmine ja väljaõpe, mis ei tohiks ressursse kinni hoida ei õppivate käte ega juhendaja tööaja näol. Ühe variandina jaga suurem tööülesanne osadeks ja anna need tööampsajatele teha. Lisaks tasub kombineerida püsitöötajate ja ajutiste kolleegide koostööd. Uus tulija õpib töö käigus kogenumalt ja sulandub kergemini ka ettevõtte tööperre.

Enne usalda, siis koolita

Logistikavaldkonna ettevõtted, kes on edukalt tööampsajaid värvanud, jagavad kaasvõitlejatele järgmisi vihjeid: tee selgeks täpne töö sisu ja selleks vajalikud oskused, küsi tööks vajalike isikuomaduste kohta seda tööd reaalselt tegevatelt inimestelt ja nende kolleegidelt ning leia kiire ja täpne kandidaatide testimise viis. Näiteks on mõned ettevõtted kasutanud proovitööd või teisi oskusi tõendavaid teste, mis kinnitavad tööampsaja sobivust. Ühtlasi aitab see vähendada uue inimese kohanemis- ja õppeprotsessi tööle asumisel.
Ettevõttesse saabunud värskeid päid tasub esimesel päeval jälgida ja kui tundub, et kiirest juhendamisest ei piisanud, on võimalik seda täiendavalt teha. Kõige olulisem on, et tööampsu välja hõigates oleks kandideerijale selge, mis tööga on tegemist ja mida temalt oodatakse. Seejärel tasub uus inimene kohe tööle rakendada ja nii saad täpsema pildi, mis osas teda järele aidata ning sa ei raiska selleks kohe alguses liigselt või põhjendamatult aega.

Võidab see, kes on kõige mitmekülgsem

Tööampsajate kaasamise suurimaks plussiks on oskuste mitmekülgsus. Sõltumata sellest, kas inimene on varasema logistikavaldkonna kogemusega või mitte, toob iga uus töötaja ettevõttesse värsket verd. Isegi kui mõne aja jooksul selgub, et ajutine töötaja ei ole oma kohale kõige sobivam, saad tema oskusi rakendada mõne teise tööülesande juures.

Tööampsajate kaasamise suurimaks plussiks on oskuste mitmekülgsus.

Ole paindlik ja kasuta seda lähenemist ka püsitöötajate juures. Selliselt saad töömahu muutumisel inimesi roteerida ja nii vanu kui uusi töötajaid miksida, et kõigil oleks põnev ja just neile sobiv töö.
Tööampsajaid on GoWorkaBiti kaasabil oma tiimis edukalt rakendanud Eesti suurim postiteenuste ettevõte Omniva ja mitmed teisedki logistikavaldkonna tegijad. Miks? Sest tööampsu ülesseadmine on imelihtne, aitab kiirelt ja hästi lahendada personaliprobleemi ning annab konkurentsieelise. Sel ajal kui sinu uued tööampsajad töörindel juba lained löövad, võitlevad teised ettevõtted alles iganenud värbamismudelite ja abikäte puudusega.

 

või