Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Milliseid oskusi soovivad tudengid tööandja juures arendada ja kuidas seda neile pakkuda?

September on kohe läbi saamas, tudengid on oma loengukava paika loksutanud ja valmis otsima võimalusi töökogemuste saamiseks. Küsisime GoWorkaBiti kasutajatelt, kelle põhitegevuseks on õpingud, milliseid oskusi nad sooviks töökogemuse läbi parandada ja mis on neile töökogemuse juures oluline. Uuringus osales enam kui 1000 tudengit.

Kõige olulisemaks peavad tudengid võimalust arendada oma suhtlemisoskust.

70% vastajatest ütles, et valib õpingute kõrvale töö, mis võimaldab suhelda erinevate inimestega ja õppida neilt.
Mida ettevõte omalt poolt selleks teha saab, on kaasata julgemalt noored töötajad erinevate teemade arutellu ja lubada neile olukordi, kus nende suhtlemisoskus proovile pannakse. Et suhtlemisoskust arendada on tudengid ka keskmisest rohkem valmis tegema klienditeenindustöid. Kui 3000 GoWorkabiti kasutaja seas tehtud uuringu koguvalmimist soovisid keskmiselt 25% klienditeeninduse tööampse teha, siis tudengite seas oli see protsent 36.

68% tudengitest soovib õppida juhtimist. Juhtimisoskus tundub tudengitele oluline mõeldes tulevikutööle, aga see ei tähenda, et nad sooviks kohe asuda tööle tipp- või keskastme juhi rolli. Juhtimisoskus hõlmab ka enesejuhtimist ja suuremat vastutust projektijuhtimises. Et juhtimisoskuse õppimist toetada, vajavad noored pidevat tagasisidet ja head eeskuju. Paljud noored ütlevad, et õpivad just oma esimeselt juhilt seda, millised juhid nad ise tulevikus tahaks olla ja millised kindlasti mitte.

Kolmandal kohal on probleemide lahendamise oskus (66% vastajatest). See teeb värbajatele suurt rõõmu, sest just see oskus muutub tulevikutöödele mõeldes järjest olulisemaks. Siin võiks noortele anda rohkem iseseisvust lahenduste pakkumisel ja nende testimisel. Tööpakkumistes võiks välja tuua julgemalt selle, milliste probleemide lahendamist kandidaatidelt oodatakse ja kui palju vabadust lahenduste loomisel ja katsetamisel pakutakse. Selle oskuse arendamisel on väga oluline tolerants eksimise vastu. Et omada julgust läbi katsetada erinevaid lahendusi, peab olema selgelt välja öeldud, et see on lubatud ja loomulik õppimise osa.

Tudengid pidasid töökoha valikul oluliseks ka keskmisest enam paindlikkust tööaja suhtes, mis ei tule üllatusena, kuid kus paljudel ettevõtetel on siiski veel märgatavalt arenguruumi.

Kokkuvõttes- noorte inimeste esimestel juhtidel on suur vastutus ja võimalus kujundada seda, kuidas tulevikus need noored tööturul käituvad ja millised juhid nad ise tulevikus on. Võtkem siis seda vastutust tõsiselt ;)

Mida teie kogemus näitab? Kirjuta mulle kei@goworkabit.ee!

Kei GoWorkaBitist